1. Kaplan International College Bournemouth

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành

Thời gian học

Yêu cầu

Chuyển tiếp

Bằng cấp

Bournemounth University International Foundation Certificate (BUIFC)Chương trình dự bị đại học quốc tế

Kinh doanh,Tài chính và Luật.

Máy tính

Thiết kế và kỹ sư

Phương tiện truyền thông

Du lịch khách sạn

30 tuần

IELTS 5.0 ( các kỹ năng trên 4.0)

Năm 1

Bournemounth University

Diploma in Business and Management

Chương trình cao đẳng chuyên nghành kinh doanh và quản trị

Tài chính kế toán

Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Kinh doanh và quản lý

Hành vi tổ chức

Nguyên lý tiếp thị

Quản lý tài chính kế toán

Kinh tế học

Luật kinh doanh

46 tuần

4 kỳ: IELTS 5.5 ( các kỹ năng trên 5.0, đọc và viết trên 4.0))

 

Năm 2

Bournemouth University

The University of East Anglia

University of Buckingham

Oxford Brookes University

30 tuần

2 kỳ: IELTS 6.0 ( các kỹ năng trên 5.5, Đọc và viết trên 5.0)

Pre-Master/ Pre-MBA

 

Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh, Tài chính, Marketing, Phương pháp nghiên cứu, Toán học ứng dụng, Quản trị nhân lực, Truyền thông,Khoa học xã hội, Hệ thống thông tin doanh nghiệp, Dự liệu truyền thông mạng, Luật, Quản trị du lịch khách sạn.

 

10 tuần

IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5)

MA ( Master of Arts)

MSc ( Master of Science)

Med (Master of Education)

LLM ( Master of Law)

MBA ( Master of Business Administration)

The University of Glassgow

Bournemouth University

The University of Edinburgh

City University London

Cardiff University

Aberdeen University

Heriott Watt Unversity

The University of Dundee

The University of Bristol

The University of Essex

20 tuần

30 tuần

IELTS 5.5

2. Glasgow International College

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành

Thời gian học

Yêu cầu

Chuyển tiếp

Foundation Certificate in

Chương trình Dự bị chuyên ngành

Kinh doanh: kinh tế, chính sách, quản lý

Khoa học xã hội: chính sách, lịch sử, Châu Âu học,kinh tế xã hội

Kỹ sư: thiết kế máy, Cơ khí,hệ thống hàng không.

Khoa học:Khảo cổ, thực vật, Hoá học, môi trường, toán học và vật lý…

2 kỳ

Tốt nghiệp lớp 12

IELTS 5.0; 5.5

Năm 2 /

Cao đẳng quản lý/kinh doanh và năm 3

Lấy bằng trường University of Glassgow

Diploma

Kinh doanh

Kỹ sư

 

2 kỳ

Tốt nghiệp lớp 12

Đã qua chương trình Dự bị

IELTS 6.5

Năm 3

Lấy bằng Degree trường University of Glasgow

Pre-Master

Kinh doanh

Khoa học xã hội và Luật

2 kỳ

Tốt nghiệp Đại học 3 năm hoặc tương đương

IELTS 5.5 tất cả các kỹ năng trở lên

MSc

Master

MRes ( Master of Research)

3. Nottingham Trent International College

Khoá học

Chuyên ngành

Thời gian

Yêu cầu

Kỳ nhập học

Học phí

Foundation Certificate

 

 

Nghệ thuật thiết kế

Truyền thông đa phương tiện

Máy tính

Kinh doanh, Luật và Khoa học xã hội

2 kỳ

IELTS 5.0 (các kỹ năng trên 4.0)

Tháng 9 Tháng 1

Tháng 2

£10,250-

£11,000

3 kỳ

(Enhancement- Tăng cường)

IELTS 5.0;5.5

(các kỹ năng trên 4.0)

Tháng 9

Tháng 10

£11,250-£12,000

3 kỳ

(Language- Ngôn ngữ)

IELTS 4.5;5.0 (các kỹ năng trên 4.0)

Tháng 9

Tháng 1

£11,250-£12,000

International Year One

 

 

Kinh doanh

Máy tính

2 kỳ

IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.0)

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£10,500

3 kỳ

IELTS 5.5   (các kỹ năng trên 5.0)

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 1

£11,490

Graduate Diploma

Kinh doanh

Máy tính

Thư viện,bảo tàng và quản lý di sản

Quan hệ công chúng

Báo chí,truyền thông và thông tin liên lạc

Pháp lý

Tâm lý học và sức khoẻ cộng đồng

2 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở lên

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£10,250

3 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở lên

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 1

£11,250

4. Kaplan International College London and City University London

Khoá học

Chuyên ngành

Thời gian học

Yêu cầu

Kỳ nhập học

Học phí

Foundation Certificate

Kinh doanh, Luật và Khoa học xã hội

Khoa học và Kỹ sư

 

2 kỳ

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

 

£11,170

£12,250

3 kỳ

(Enhancement- Tăng cường)

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 10

£12,990

£13,245

3 kỳ

(Language- Ngôn ngữ)

IELTS 5.0 (các kỹ năng trên 4.0)

Tháng 9

Tháng 1

£12,990

£13,245

Graduate Diploma

Kinh doanh, Luật và Khoa học xã hội

Khoa học và kỹ sư

 

2 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở lên

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£11,750

3 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở lên

Tháng 9

Tháng 10

£12,990

5. Liverpool International College and University of Liverpool

Khoá học

Chuyên ngành

Thời gian học

Yêu cầu

Kỳ nhập học

Học phí

Foundation Certificate

 

 

 

Kinh doanh,Luật và Khoa học xã hội

 

2 kỳ

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£11,150

3 kỳ

(Enhancement- Tăng cường)

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 10

£12,750

3 kỳ

(Language- Ngôn ngữ)

IELTS 5.0 (các kỹ năng trên 4.0)

Tháng 9

Tháng 1

£12,750

Khoa học và Kỹ sư

2 kỳ

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£12,250

3 kỳ

(Enhancement- Tăng cường)

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 10

£13,245

3 kỳ

(Language- Ngôn ngữ)

IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0)

Tháng 9

Tháng 1

£13,245

3 kỳ

( Toán và Khoa học)

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 10

£13,245

Graduate Diploma

 

 

Kinh doanh, Luật và Khoa học xã hội

2 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở lên

Tháng 9

Tháng 2

Tháng 1

£11,500

3 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở

lên

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 1

£12,750

Khoa học và Kỹ sư

2 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở

lên

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£11,500

3 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở

lên

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 1

£12,750

6. Kaplan International College and University of Brighton

Khoá học

Chuyên ngành

Thời gian học

Yêu cầu

Kỳ nhập học

Học phí

Foundation Certificate

Nghệ thuật và thiết kế

 

2 kỳ

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 1

£11,750

3 kỳ

IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0)

Tháng 9

£12,750

Kinh doanh,Khách sạn,Du lịch và Khoa học xã hội

Máy tính và công nghệ sáng tạo

 

2 kỳ

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£10,250

3 kỳ

(Language- Ngôn ngữ)

IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0)

Tháng 9

Tháng 1

£11,250

3 kỳ

(Enhancement- Tăng cường)

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 10

£11,250

Kỹ sư

Khoa học

2 kỳ

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£10,750

3 kỳ

(Language- Ngôn ngữ)

IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0)

Tháng 9

Tháng 1

£11,745

3 kỳ

(Enhancement- Tăng cường)

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 10

£11,745

International Year One

Kinh doanh

2 kỳ

IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.0)

Tháng 9 tháng 1

Tháng 2

£10,500

3 kỳ

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 5.0)

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£11,490

Graduate Diploma

Nghệ thuật và Thiết kế

Kinh doanh, Khách sạn, Du lịch và Khoa học xã hội

Khoa học và Kỹ sư

2 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở

lên

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£11,750

3 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở

lên

Tháng 9

Tháng 10

£12,750

7. Kaplan International College and University of the West of England

Khoá học

Chuyên ngành

Thòi gian học

Yêu cầu

Kỳ nhập học

Học phí

Foundation Certificate

Kinh doanh, Luật và Khoa học Xã hội

Khoa học và Kỹ sư

2 kỳ

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 5

£10,250

3 kỳ

(Language- Ngôn ngữ)

IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0)

Tháng 9

Tháng 1

£11,250

3 kỳ

(Enhancement- Tăng cường)

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 2

Tháng 10

£11,250

International Year One

Kinh doanh

Kỹ sư

2 kỳ

IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.0)

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£10,500

3 kỳ

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 1

£11,490

Pre-Master

Kinh doanh, Luật và Khoa học xã hội

Khoa học và Kỹ sư

2 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở

lên

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 5

£10,250

3 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở

lên

Tháng 9

Tháng 10

£11,250

 8. Kaplan International College London and University of Westminster

Khoá học

Chuyên ngành

Thời gian học

Yêu cầu

Kỳ nhập học

Học phí

Foundation Certificate

Kinh doanh,Luật và Khoa học xã hội

Khoa học và Kỹ sư

 

2 kỳ

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 1

Tháng 2

£11,750

£12,250

3 kỳ

(Enhancement- Tăng cường)

IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5)

Tháng 9

Tháng 10

 

£12,990

£13,245

3 kỳ

(Language- Ngôn ngữ)

IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0)

Tháng 9

Tháng 1

£12,990

£13,245

Graduate Diploma

Kinh doanh, Luật và Khoa học xã hội

Xã hội và Kỹ sư

2 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở

lên

Tháng 9

Tháng 2

Tháng 1

£11,750

3 kỳ

IELTS 5.5 các kỹ năng trở

lên

Tháng 9

Tháng 10

£12,990