Northeastern University được công nhận dẫn đầu trong nghiên cứu liên ngành về việc kết hợp giữa môi trường học thuật và kinh nhiệm thực tiễn. Theo như tạp chí Forbes đã bình chọn Northeastern là một trong những trường có cơ sở học thuật tốt nhất của Mỹ và đứng thứ 4 quốc gia. Bên cạnh đó US News & World Report xếp hạng Northeastern đứng thứ 2 về trường Đại học phát triển trong các trường đại học quốc gia.

Các khoá học và chuyên ngành đào tạo

Chương trình

Chuyên ngành đào tạo

Kỳ nhập

học

Bằng cấp

Thời gian học

Yêu cầu

Học phí

Undergraduate program

Kiến trúc,Làm phim,Truyền thông,Báo chí, Lịch sử âm nhạc, Công nghệ âm nhac, Nhà hát

Tháng 6

Tháng 10

Tháng 3

College of Arts,Media and Design

1 kỳ

TOEFL 83, IELTS6.5(các kỹ năng trên 6.0)

$12,825

Khoa học Máy tính,Công nghệ

College of Computer and Information Science

2 kỳ

TOEFL 74, IELTS6.0(các kỹ năng trên 6.0)

$21,995

Kỹ sư Hoá học,Môi trường,Máy tính, Điện,

College of Engineering

3 kỳ

TOEFL 65, IELTS6.0(các kỹ năng trên 5.5)

$29,935

Châu Âu-Mỹ học,Luật chính sách, kinh tế, Lịch sử,Tiếng Anh,Con người, Tâm lý, Xã hội

College of Social Sciences and Humanities

Quản trị kinh doanh,Kế toán,Kinh doanh quốc tế

D’amore-McKim School of Business

Vật lý ứng dụng,Hành vi khoa học thần kinh,Hoá sinh,Vật lý y sinh học,Toán học,Tâm lý,Ngôn ngữ

College of Science

Graduate Program

Khoa học máy tính

Thông tin bảo hiểm

Tháng 6

Tháng 10

Tháng 3

College of Computer and Information Science

79 TOEFL

1 kỳ: TOEFL 74, IELTS6.5(các kỹ năng trên 6.5)

 

 

Hoá học,Môi trường dân sự,Hệ thống máy tính,Năng lượng,Quản lý kỹ sư,Công nghiệp, Hệ thống thông tin,Máy móc,Nghiên cứu sản xuất,Xây dựng hệ thống, Hệ thống mạng truyền thông

College of Engineering

2 kỳ: TOEFL 61, IELTS6.0(các kỹ năng trên 5.5)

 

 

Quản trị kinh doanh,Tài chính, Kinh doanh quốc tế

D’Amore-McKim School of Business

100/105 TOEFL

1 kỳ: TOEFL 90, IELTS7.0(các kỹ năng trên 7.0)

 

 

Thương mại và Phát triển kinh doanh,Hợp tác và tổ chức truyền thông ,Thương mại quốc tế,Quản lý,Quản lý phi lợi nhuận,Quản lý dự án,Phương tiện truyền thông số, Vấn đề pháp lý về thuốc sinh học và thiết bị y tế,Thông tin

College of Professional Studies

2 kỳ: TOEFL 74, IELTS6.5(các kỹ năng trên 6.5)

 

 

Y sinh học,Toán học ứng dụng,Nghiên cứu hoạt động

College of Science

 

 

Khoa học dược phẩm

Bouve College of Health Sciences

 

 

Kinh tế

Luật pháp tư pháp

College of Social Sciences and Humanities

 

 

Luật

School of Law

 

Bachelor Degree Completion Program

Khoa học quản lý

Quản lý tài chính kế toán

Tháng 6

Tháng 10

Tháng 3

Northeastern University’s College

 

TOEFL 79-84, IELTS 6.5(các kỹ năng trên 6.5)

$28,480-$33,820