Có hơn 60 ngành học, bao gồm kiến trúc sư, nghệ thuật, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, kỹ sư, khoa học môi trường, tâm lí học và nhiều ngành khác nữa

2 + 2 = 4: 2 năm ở trường cao đẳng cộng đồng Tacoma + 2 năm ở một trừơng đại học Mỹ = 4 năm bằng cử nhân đại học

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể chuyển đến trường Đại Học Washington, Đại Học Ohio, Purdue, Đại Học New York, Đại Học California, và nhiều trường đại học khác

Hơn 30 chương trình học cấp bằng một năm và hai năm bao gồm Quản trị kinh doanh và Quản lí doanh nghiệp, Thương mại, Công nghệ thông tin, Điện toán, Chương trình truyền thông, Phát triển mạng

Tiện nghi: Hoàn toàn có thể sử dụng những tiện nghi và dịch vụ trong trường, bao gồm tất cả các phòng Lab, vi tính, trung tâm dạy kèm, va sử dụng Internet miễn phí cho tất cả sinh viên Dịch vụ hỗ trợ: Những dịch vụ tòan diện cho sinh viên quốc tế, bao gồm đón sinh viên ở phi trường, miễn phí dạy kèm, tư vấn cho việc học, hướng nghiệp và những vấn đề cá nhân, và tư vấn cho việc chuyển sang đại học. Nhiều họat động dành cho sinh viên, bao gồm tham quan, những họat động ngọai khóa, thể thao, và hơn 20 câu lạc bộ trong khuôn viên trường. Địa điểm thuận tiện: Nằm ở khu vực Tây Bắc Mỹ xinh đẹp, chỉ 35 phút về phía nam của Seattle, thành phố Tacoma là thành phố an tòan và thân thiện để sống và học tập.

Ngành đào tạo:

- Chương trình tiếng Anh - Chương trình chuyển tiếp lên đại học - Chương trình Cao đẳng Cộng đồng - Chương trình chứng chỉ Kỹ thuật và Nghiệp vụ - Chương trình trao đổi sinh viên

Các chương trình học

- Công nghệ thông tin - Kỹ năng văn phòng - Dịch vụ công cộng -Y tế - sức khỏe - Thương mại - Ngôn ngữ - Lịch sử, vật lý, hóa học - Văn phòng. ….

Chi phí: - Tiếng Anh: 2,584 USD/học kỳ (3 tháng). - Cao đẳng cộng đồng hoặc kỹ thuật:14,667USD/năm (3 học kỳ) bao gồm ăn, ở, sách vở.

Thời gian nhập học: - Tiếng Anh khai giảng hàng tháng. - Cao đẳng: tháng 1 (học lỳ mùa đông - winter), tháng 4 (học kỳ mùa xuân - spring), tháng 6 (học lỳ mùa hè - summer), tháng 9 (học lỳ mùa thu - fall).

Chỗ ăn ở: Sinh viên có thể chọn ở chung nhà với một gia đình Mỹ, kí túc xá gần trường, hay chung cư.